Czy moje dziecko potrzebuje paszport lub wizę?

Wielka Brytania dopuszcza możliwość podróży wyłącznie z paszportem.

W jaki sposób przeprowadzane są bezpieczne obozy w czasie pandemii COVID-19?

 

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROCEDUR ZMNIEJSZAJĄCYCH RYZYKO ZAKAŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS POBYTU NA OBOZACH OLIMP TOUR

Celem wdrażanych procedur jest:
 • Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 • Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.
Wytyczne zostały podzielone na dwie części:
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.
I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku
Uczestnicy wypoczynku:
 1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – podpis Oświadczenia o Stanie Zdrowia Dziecka i Opiekuna podczas zbiórki pod autokarem lub lotnisku.
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów – podpis Oświadczenia o Stanie Zdrowia Dziecka i Opiekuna podczas zbiórki.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Wytyczne przedstawione zostaną w dniu przyjazdu do ośrodka/hotelu przez osobę przeszkoloną w tym zakresie (pielęgniarka lub ratownik).

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1. Potwierdzają iż osoba ( nie więcej niżeli 1 osoba) odprowadzająca dziecko na zbiórkę nie posiada objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – podpis Oświadczenia o Stanie Zdrowia Dziecka i Opiekuna podczas zbiórki.
 2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie. Prosimy o pilny kontakt i w razie potrzeby ponowne wypełnienie PAKIETU NASZEGO KOLONISTY. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku
Warunki zakwaterowania
 1. Organizator zapewni odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju będą zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie będzie przekraczała 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę.
 2. Organizator potwierdza dysponowanie infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej – izolatka.
 3. Organizator zapewni osobom zatrudnionym podczas wypoczynku indywidualne środki ochrony osobistej.
 4. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
 5. Organizator zapewni stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.
 6. Organizator posiada regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
 7. Przed rozpoczęciem wypoczynku organizator zapewni szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.

Organizator wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze

wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy oraz

zezwolenia potwierdzonego podpisem tego dokumentu przez opiekuna prawnego.

 

Wyżywienie:
 1. Organizacja stołówki zapewni zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku będą siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować się będą do wytycznych dla gastronomii.
 2. Zostanie zastosowane zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie nastąpi dezynfekcja blatów, stołów i poręczy krzeseł.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce będą zmywane z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub wyparzane.
Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży
 1. Organizator potwierdza iż grupa uczestników wypoczynku będzie liczyła do 10 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 12 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
 2. Organizator zapewni stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych zostaną wywieszone informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator będzie stale monitorował prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 3. Organizator informuje o braku możliwości odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków)
 4. Personel kuchni i obsługi technicznej nie będzie kontaktował się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.
Realizacja programu:
 1. Program wypoczynku uwzględniający zwiedzanie i korzystanie z miejsc publicznych zostanie zrealizowany na podstawie przepisów usługodawców świadczących daną usługę.
 2. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie będzie mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
 4. Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 5. Przebywanie na plaży – ośrodek Piecki posiada prywatną plażę bez dostępu osób trzecich.

Higiena:

 1. Kadra i uczestnicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 2. Ośrodek zapewni codzienne prace porządkowe wraz dodatkową dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 3. Zapewniona zostanie bieżąca dezynfekcja toalet.

 

Biuro Olimp Tour potwierdza iż posiada kompletną wiedzę w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem u uczestnika lub kadry wychowawczej jak i również w przypadku podejrzenia zakażenia osoby z zewnątrz.

Prosimy o podpisanie Regulaminu Procedur Zmniejszających Ryzyko Zakażenia zawartego w PAKIECIE NASZEGO KOLONISTY.

 

 

Jak wygląda sytuacja w przypadku anulacji np. COVID-19

 • Moja wycieczka została anulowana ze względu na epidemię koronawirusa. Co powinienem zrobić?

Mogą Państwo skorzystać z opcji przełożenia wpłaty na kolejny dostępny obóz lub zdecydować się na faktyczny zwrot środków.

 • Jak długo w obecnej sytuacji będę czekać na zwrot pieniędzy za anulowaną wycieczkę?

Zwrot następuje do 14 dni roboczych od daty anulacji wyjazdu drogą mailową.

 • Czy zgodnie z Package Travel Regulations mogę odstąpić od umowy bez ponoszenia opłat?

’A traveller may terminate the package travel contract at any time before the start of the package.

Where the traveller terminates the package travel contract under paragraph (2), the traveller may be required to pay an appropriate and justifiable termination fee to the organiser’’

Dokument Package Travel Regulations znajduje się na naszej stronie w zakładce PLIKI/DOKUMENTY.

Tym samym klient anulujący wyjazd z obawy o zdrowie dziecka, ma możliwość anulacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa paragraf VIII pkt 2.

Czy Polisa Ubezpieczeniowa NAVIGATOR pokrywa koszt rezygnacji w przypadku zachorowania na COVID-19?

Na chwilę obecną nie ma na rynku polisy pokrywającej zachorowanie na COVID-19. Tym samym anulacja wyjazdu z powodu choroby wiąże się z obowiązującymi Warunkami Uczestnictwa.

Informacje na temat bezpieczeństwa dzieci na obozie znajdą Państwo w pliku REGULAMIN Covid-19.

 

Czy muszę indywidualnie ubezpieczyć dziecko?

Tak, każdy uczestnik ma obowiązek posiadać ubezpieczenie NNW podczas podróży. Nasze biuro proponuje wspólne ubezpieczenie grupowe, które można dodać do ceny wyjazdu. Jeżeli posiadacie UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE, należy sprawdzić z ubezpieczycielem czy polisa obejmuje samodzielny wyjazd niepełnoletniego. Jeżeli jest ono odpowiednie, należy przed wyjazdem dosłać do biura polisę dziecka.

Jak wygląda transport dzieci na kolonie?

Olimp Tour zapewnia bezpośredni transport na trasie UK – miejsce pobytu. W trosce o bezpieczeństwo dzieci w trakcie podróży w autobusie jest 2 opiekunów. Do wyboru pozostaje również przelot samolotem. Szczegółowe informacje w zakładce Transport.

Dlaczego w programie imprezy nie ma szczegółowego programu dnia i jak zorganizowany jest czas na kolonii?

Na naszych koloniach istnieje stały harmonogram dnia. Cały dzień podzielony jest na 6 bloków programowych, trwających 1,5 godziny każdy. Dzień zawiera punkty stałe, takie jak pobudka, rozgrzewka, posiłki, cisza poobiednia. W czasie bloków odbywają się zajęcia programowe: wycieczki, warsztaty oraz zajęcia aktywne, a wolne bloki wypełnione są grami i zabawami lub kąpielami i plażowaniem. Dzieci mają zapełniony cały dzień zajęciami. Szczegółowy program dnia jest zawsze ustalany bezpośrednio przez kadrę w zależności od np. pogody, możliwości grupy, dostępności autokaru na wycieczki lokalne oraz wielu innych czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć wcześniej. Przykładowo jeśli będzie padało kadra zaproponuje zajęcia alternatywne, a podczas słonecznej pogody plażowanie. Oczywiście program dnia będzie tak dobierany by zrealizować wszelkie punkty programu.

Czy można dać dziecku telefon komórkowy, aparat lub mp3?

Telefon komórkowy z jednej strony daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, że zawsze może się skontaktować z mamą czy tatą, ale z drugiej – utrudnia mu bycie samodzielnym. Przed wyjazdem rodzice powinni również ustalić sposób i częstotliwość kontaktowania się z dzieckiem. Wytłumaczyć dziecku, że najwięcej informacji przekaże nam wychowawca i to z nim lepiej się kontaktować. Dziecko też musi wiedzieć, że o wszystkich swoich niepokojach powinien informować w tym czasie wychowawcę, który na pewno, gdy sytuacja będzie tego wymagała, poinformuje rodziców. Dziecko nawet jeśli się świetnie bawi na kolonii, na głos rodzica może się rozpłakać – z zwyczajnego wzruszenia, szczęścia, a rodzic pewnie zacznie się zamartwiać, jak to mu tam źle. Dla własnego też samopoczucia, lepiej więc informacje o dziecku czerpać od opiekuna. Prosimy pamiętać, że organizator nie odpowiada za zagubienie, uszkodzenie czy kradzież sprzętu. Warto zatem dokładnie przemyśleć dawanie dzieciom na obóz drogiego sprzętu, a w przypadku konieczności zabrania telefonu komórkowego dobrym pomysłem może być odkopanie starego, nikomu niepotrzebnego modelu oraz korzystanie z systemów na kartę, którą w przypadku konieczności możecie samodzielnie doładować dziecku w razie potrzeby.

Co to jest pakiet naszego kolonisty?

Są to dokumenty zawierające informacje o stanie zdrowia dziecka, jak i również pozwolenie rodzica na podróż pod opieką wychowawcy/opiekuna. Pakiet Naszego Kolonisty jest niezbędny do przyjęcia dziecka na placówkę wypoczynku. Należy go wypełnić i odesłać na adres biura do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak wypełnionej karty może skutkować nie przyjęciem dziecka na kolonię. Wszystkie dokumenty znajdują się na podstronie Strefa Rodzica – Pliki do pobrania.

Dziecko przyjmuje leki na stałe? Kto się nim zajmie?

Na ośrodku zatrudniona jest wykwalifikowana pielęgniarka, która dopilnuje, aby dziecko zażywało stałe leki o wyznaczonych porach. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących zdrowia Państwa dziecka prosimy o dokładny opis dolegliwości (w tym uczuleniach) i sposobu podawania leków w Pakiecie Naszego Kolonisty lub podać dodatkowe zalecenia lekarza prowadzącego. Cenne też będą informacje na temat specyficznych zachowań czy cech charakteru malucha, jak również inne uwagi, na które wychowawca powinien zwrócić uwagę. To bardzo ułatwia pracę na kolonii.

Jak przygotować bagaż dziecka?

 • Bagaż powinien mieć taką wagę, aby dziecko samodzielnie mogło go unieść. Najlepiej zaopatrzyć dziecko w torbę na kółkach. Bagaż nie może przekroczyć wagi 20 kg. Zalecamy, aby laptopy, telefony, mp3 oraz inny sprzęt elektroniczny pozostał w domu. Za zagubiony sprzęt oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki (nie zdeponowane u wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Maluch powinien mieć w swoim ekwipunku podstawowe przybory toaletowe i powinien wiedzieć o tym, że nikt inny poza nim nie może z nich korzystać. Często zdarza się, bowiem tak, że dzieci pożyczają sobie nawzajem ręcznik czy klapki pod prysznic.
 • Odpowiednie ubranie najlepiej posegregować w gotowe „zestawy” na każdy dzień kolonii (powiedzieć również dziecku, że codziennie powinno zakładać czyste ubranie i gdzie powinno składować brudną odzież).
 • Dobrze jest wyposażyć dziecko w płyn przeciw komarom i preparat do posmarowania w razie ukąszenia przez owady.
 • Dobrze jest spakować dziecku ulubioną maskotkę i bajkę, którą Mama czyta przed snem, na wypadek, gdyby pojawiły się problemy z zaśnięciem.

Co spakować dziecku?

W poradniku rodzica, który otrzymają Państwo drogą mailową, zostaną podane informacje co dokładnie uczestnik powinien zabrać na wyjazd.

Moje dziecko nie zna nikogo, kto jedzie na ten wyjazd. Czy będzie dobrze czuło się na wyjeździe?

W czasie podróży autokarowej planujemy szereg aktywności, dzięki którym dzieci będą mogły poznać rówieśników i opiekunów. Nasi wychowawcy zadbają, aby wszystkie dzieci świetnie się bawiły w gronie nowych kolegów zanim jeszcze dotrzemy do miejsca wypoczynku, a integracyjne zabawy w ośrodku pomogą oswoić się z nowym miejscem i poznać każdego uczestnika wyjazdu.

+447928766153

Godziny otwarcia

Pn-Pt: 10:00 – 20:00

Sob: 11:00 – 18:00

Rachunek konta bankowego

HSBC Bank
Sort Code: 40-40-14
Account Number: 8366 4597

Rachunek konta do przelewów
międzynarodowych

HSBC Bank
IBAN: GB82HBUK40401483664597
BIC: HBUKGB4B

logopts
12444
Chcesz otrzymywać informację o najnowszej ofercie

Zapisz się do newslettera

Obserwuj nas na:

© 2012 - 2024 | Summer & winter camps | Olimp Tour Ltd Registered in England - Companies House nr. 09197511