Olimp Tour Ltd dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych klientów. Z tego powodu gromadzimy i używamy danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania Waszej rezerwacji. Właśnie dlatego, wraz z naszą Polityką prywatności, stworzyliśmy naszą Obietnicę Prywatności. Ten szybki i prosty przewodnik wyjaśnia, w jaki sposób zarządzamy, udostępniamy i dbamy o Twoje informacje w prosty sposób, dzięki czemu możesz dokonywać świadomych wyborów dotyczących danych, które udostępniasz.

Biuro Olimp Tour Ltd jest zarejestrowane w Information Commissioner’s Office – https://ico.org.uk

Nasza obietnica prywatności

Obiecujemy gromadzić, przetwarzać, przechowywać i udostępniać dane w sposób zabezpieczony. Gromadzimy informacje, które są niezbędne do zapewniania jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług. Przekazując nam swoje dane:

 • Zawsze je kontrolujesz – Twoja prywatność jest chroniona przez cały czas, jednocześnie zapewniamy Ci nad nią pełną kontrolę
 • Możesz czuć się bezpiecznie – obiecujemy chronić dane, które nam udostępniasz stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i kontrole
 • Działamy dla Twojej korzyści – kiedy przetworzymy Twoje dane, wykorzystamy je tylko w celu ułatwienia oraz polepszania korzystania z naszych usług

Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób z nich korzystamy?

Gromadzimy informacje po to, aby zapewnić jak najlepszy komfort korzystania z naszych usług. W tej sekcji dowiesz się, jakie dane osobowe możemy od Ciebie pozyskać oraz dlaczego ich potrzebujemy.

Informacje przekazane przez Ciebie

 • Przy rezerwacji miejsca na obozy/kolonie
 • Podczas rozmowy telefonicznej lub korespondencji e-mail
 • Kiedy korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej
 • Kiedy korzystasz z funkcji „czat na żywo” na naszej stronie internetowej
 • Kiedy ubiegasz się o pracę na naszej stronie Praca
 • Dane dotyczące płatności i transakcji
 • Dane gromadzone przez nas z urządzeń używanych do łączenia się z takimi usługami, jak komputery i telefony komórkowe, przy użyciu plików cookie i inne internetowe oprogramowanie śledzące

Dane, które zbieramy o Tobie

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane dotyczące tożsamości – imię i nazwisko, data urodzenia, płeć

Dane kontaktowe – lokalizacja, kod pocztowy, adres e-mail lub numery telefonów

Dane transakcji – szczegółowe informacje o zakupionych u produktach i usługach, w tym o dacie i godzinie rezerwacji oraz wydatkach związanych z tą transakcją

Dane techniczne – adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszej witryny

Dane dotyczące użytkowania – informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny i usług

Dane marketingowe i komunikacyjne – twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas marketingu i twoich preferencji komunikacyjnych

Informacje dotyczące zatrudnienia – wcześniejsza historia zatrudnienia, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje, referencje

Informacje o skazaniu i przestępstwie kryminalnym – aby dla nas pracować, będziesz zobowiązany do przesłania Zaświadczenia o Niekaralności

Informacje zdrowotne i medyczne – zbieramy wszelkie istotne informacje medyczne lub zdrowotne dzieci, które uczestniczą w naszych obozach, w tym preferencje dotyczące pierwszej pomocy

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy zbiorcze dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane mogą pochodzić z danych osobowych, ale nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy posiadać dane o użytkowaniu, aby obliczyć odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jednakże, jeśli powiążemy te dane z danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą używane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Nasze biuro nie pobiera od Ciebie żadnych specjalnych kategorii danych osobowych, poza wymienionymi powyżej. Obejmuje to informacje dotyczące pochodzenia etnicznego, wierzeń religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych i biometrycznych.

Sposób w jaki korzystamy z informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować gromadzone dane i ograniczyć ich użycie wyłącznie do przypadków, w których (1) otrzymaliśmy stosowną zgodę, (2) niezbędnych do świadczenia zakupionych przez Ciebie usług (3) jest to wymagane lub dozwolone jest to w celu zachowania zgodności z przepisami prawa lub w innych zgodnych z prawem celach.

Informacje w jaki sposób i w jakim celu korzystamy z informacji przedstawiamy w tabeli poniżej:

Mamy wiele legalnych powodów, dla których możemy wykorzystać (lub przetworzyć) twoje dane osobowe. Jeden z tych prawnie uzasadnionych powodów nazywa się “Uzasadnionym interesem biura, w skrócie UIB”.

Zasadniczo uzasadnione interesy oznaczają, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeślI mamy prawdziwy i umotywowany powód, i nie szkodzimy żadnemu z twoich praw do danych osobowych.

Dostarczanie, ulepszanie, aktualizowanie i wzbogacanie usług świadczonych na rzecz klienta

Zbieramy szereg informacji dotyczących zakupów dokonanych przez klienta oraz sposobu korzystania z naszych usług. Używamy tych informacji w następującym celu:

 • Ulepszanie i optymalizowanie działania i efektywności naszych usług (ponownie, w tym naszych witryn i aplikacji mobilnych)
 • Diagnozowanie problemów i identyfikowanie wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa, błędów lub niezbędnych ulepszeń usług.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom związanych z naszymi Usługami i systemami
 • Gromadzenie łącznych danych statystycznych dotyczących korzystania z naszych usług
 • Zapoznanie się i przeanalizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z naszych usług oraz tego, jakie produkty i usługi są najbardziej odpowiednie dla danego Użytkownika.

Często tego rodzaju dane są przetwarzane łącznie lub są to dane statystyczne informujące o indywidualnym korzystaniu z naszych usług, bez powiązania z danymi osobowymi. Jednak w zakresie takim, w jakim stanowią one dane osobowe lub są powiązane z danymi osobowymi, są przez nas odpowiednio traktowane.

Stosowanie plików cookies

Serwis kolonie.co.uk używa plików cookies w celach statystycznych oraz aby zwiększyć Twoją wygodę poruszania się po stronach Serwisu. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane do urządzenia, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową kolonie.co.uk. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, długość życia pliku i wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień jest jednoznaczny z akceptacją polityki dotyczącej cookies Serwisu kolonie.co.uk

Udostępnianie danych zaufanym stronom trzecim

Dane osobowe Rodzica oraz Dziecka mogą być udostępniane stronom trzecim, z którymi współpracujemy, umożliwiając zintegrowanie usług stron trzecich z naszymi usługami, jak również zaufanym stronom trzecim będącym dostawcami usług, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nie usług w naszym imieniu, takich jak:

 • Reklamy
 • Przeprowadzanie konkursów lub ankiet
 • Przeprowadzanie analizy naszych Usług oraz danych demograficznych dotyczących klientów
 • Komunikowanie się z użytkownikiem, za pomocą poczty e-mail lub ankiet
 • Zarządzanie związkami z klientami

Dane osobowe Użytkowników udostępniamy stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług zamówionych lub koniecznych do wykonania w naszym imieniu. Te strony trzecie (i wszelcy ich podwykonawcy) podlegają ścisłym postanowieniom regulaminu przetwarzania danych i zabrania się im wykorzystywania, udostępniania lub przechowywania danych osobowych Użytkowników w jakimkolwiek innym celu niż w celu zgodnym z zawartą umową (lub bez zgody Użytkownika).

Komunikacja z Użytkownikiem

Możemy kontaktować się z Użytkownikiem bezpośrednio w sprawie usług zamówionych lub zakupionych u nas, w zakresie niezbędnym do komunikacji związanej z transakcjami lub usługami. Możemy również kontaktować się z Użytkownikiem w celu przedstawienia oferty usług dodatkowych, które naszym zdaniem mogą być dla Użytkownika atrakcyjne, za jego zgodą lub jeżeli jest to dozwolone w oparciu o uzasadnione interesy. Nie jest wymagane wyrażenie takiej zgody w celu dokonania zakupu naszych produktów lub usług. Kontakty te mogą obejmować:

 • E-mail
 • Wiadomości tekstowe (SMS)
 • Rozmowy telefoniczne
 • Zautomatyzowane rozmowy telefoniczne lub wiadomości tekstowe

Użytkownik może również zaktualizować swoje preferencje dotyczące subskrypcji w zakresie dotyczącym otrzymywania komunikacji od nas kontaktując się z nami mailowo olimp@kolonie.co.uk

Zgodność z żądaniami organów prawa, nadzoru i organów ochrony porządku publicznego

Współpracujemy z urzędnikami państwowymi, organami ochrony porządku publicznego i podmiotami prywatnymi w celu egzekwowania i przestrzegania prawa. Ujawnimy urzędnikom państwowym, organom ochrony porządku publicznego lub podmiotom prywatnym wszelkie informacje o Użytkowniku, które według naszego uznania będą konieczne lub właściwe, aby odpowiedzieć na roszczenia i procedurę prawną (takie, jak wezwania sądowe), aby chronić własność i prawa nasze lub strony trzeciej, zapewnić bezpieczeństwo ogółu społeczeństwa bądź jakiejkolwiek osoby lub aby uniemożliwić lub powstrzymać działalność, którą uznamy za niezgodną z prawem lub nieetyczną.

Przesyłanie danych osobowych za granicę

Jeżeli użytkownik korzysta z naszych usług w kraju innym niż kraj, w którym znajdują się nasze serwery, komunikowanie się z nami może powodować przesyłanie danych osobowych użytkownika za granicę. Również w przypadku nawiązania rozmowy telefonicznej lub czatu możemy świadczyć pomoc techniczną z miejsca znajdującego się poza krajem użytkownika. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych.

Przekazujemy Twoje dane poza EEA (European Economic Area, pol. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy) w uzasadnionych okolicznościach i bardzo ograniczonym zakresie. Organizacje lub firmy, którym powierzamy Twoje dane zapewniają bezpieczne przechowywanie oraz odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z wymogami GDPR (The General Data Protection Regulation, pol. RODO).

Poniżej znajduje się lista firm / organizacji:

 • Google – AdWords, Analytics, Mail (Gmail), Webmaster Tools
 • Facebook
 • Freshmail
 • Zendesk Chat
 • KashFlow

Analityka witryny

Korzystamy z szeregu narzędzi do analizy sieci Web, takich jak Google Analytics w celu gromadzenia informacji o sposobie, w jaki Użytkownik wchodzi w interakcję z naszą witryną lub aplikacjami mobilnymi, w tym odwiedzane strony, strona odwiedzona przed przejściem do naszej witryny, czas spędzony na każdej stronie, używany system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, a także informacje o sieci i adresie IP. Wykorzystujemy informacje uzyskane za pomocą tych narzędzi w celu ulepszenia świadczonych usług. Narzędzia te umieszczają trwałe pliki cookie w przeglądarce, które pozwalają zidentyfikować unikalnego Użytkownika przy okazji następnej wizyty na naszej witrynie internetowej. Żaden z plików cookie nie może być używany przez inny podmiot niż konkretny dostawca usług (np: Google w przypadku usługi Google Analytics). Informacje zgromadzone za pomocą pliku cookie mogą być przekazywane do tych partnerów-dostawców usług i przechowywane na ich serwerach mieszczących się w kraju innym niż kraj zamieszkania Użytkownika. Wprawdzie gromadzone w ten sposób informacje nie zawierają danych osobowych takich, jak imię i nazwisko, adres, dane dotyczące płatności itp., jednak zgromadzone informacje są używane i udostępniane przez tych dostawców usług zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony danych osobowych.

Ochrona danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieautoryzowany, zmieniony lub ujawniony. Ponadto ograniczamy dostęp do twoich danych osobowych tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, których zakres obowiązków został określony inną, stosowną umową. Podmioty te będą przetwarzać twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Ciebie i wszelkie odpowiednie organy nadzoru (w tym ICO) o naruszeniu prawa, do czego jesteśmy prawnie zobowiązani.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz naszym klientem lub pracownikiem.

Klient

Po tym jak przestaniesz być aktywnym klientem, ponieważ regularnie przestajesz korzystać z naszych usług, możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres do 6 lat z jednego z następujących powodów:

 • W odpowiedzi na wszelkie pytania lub reklamacje od Ciebie
 • W celu utrzymania dokumentacji naszej współpracy
 • Aby zachować zgodność z przepisami mającymi w stosunku do nas zastosowanie

Po tym czasie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeśli otrzymamy odesłanie z każdego e-maila wysłanego do Ciebie przy różnych okazjach, usuniemy Twoje dane osobowe w odniesieniu do tych e-maili.

Ważne: Dane zdrowotne dziecka zostają bezpiecznie usunięte z naszego systemu oraz twardej kopii w terminie do 30 dni po zakończonym turnusie.

Pracownik

W przypadku personelu tymczasowego przechowujemy umowy o pracę, rejestry szkoleń i informacje dotyczące wynagrodzenia przez okres 2 lat.

Twoje prawa

Prawo do bycia poinformowanym

Zawsze będziemy przejrzyści pod względem wykorzystania danych osobowych. Będziesz w pełni informowany o przetwarzaniu danych za pomocą odpowiednich informacji o prywatności.

Prawo dostępu

Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Jeśli chcesz poprosić o ich kopię, skontaktuj się z nami na piśmie. Kopia twoich danych osobowych zostanie dostarczona w ramach GDPR (The General Data Protection Regulation, pol. RODO) w ciągu 30 dni od daty złożenia prośby.

Prawo do sprostowania

Chcemy mieć pewność, że dane osobowe, które przechowujemy, są poprawne i aktualne. Jeśli którekolwiek z Twoich danych są nieprawidłowe, powiadom nas o tym, a my je poprawimy.

Prawo do usunięcia

Masz prawo do usunięcia swoich danych w następujących sytuacjach:

 • Jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone
 • Po wycofaniu zgody
 • Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnie uzasadnionego interesu w kontynuowaniu przetwarzania
 • Gdy dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone

Jeśli chcesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami na piśmie. Należy pamiętać, że każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku i jeśli mamy uzasadniony powód, aby zatrzymać dane, nie nie będzie można ich usunąć.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych w sytuacjach, takich jak:

 • • Jeśli kwestionujesz ich dokładność, ograniczymy przetwarzanie do czasu zweryfikowania poprawności danych osobowych
 • W przypadku, gdy sprzeciwiałeś się przetwarzaniu. Sprawdzamy, czy wniesiony sprzeciw posiada uzasadnienie w warunkach Olimp Tour Ltd
 • Gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ty sprzeciwiasz się usunięciu i zamiast tego żądasz ograniczenia
 • Gdy Olimp Tour Ltd nie potrzebuje już danych osobowych, ale potrzebujesz danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych sytuacjach masz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych do własnych celów za pomocą formatu do odczytu maszynowego, takiego jak plik CSV. Jeśli chcesz poprosić o przeniesienie swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, wysyłając do nas wiadomość. Jednak odnosi się to tylko:

 • Do danych osobowych, które nam przekazałeś
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub realizacji zamówienia
 • Gdy przetwarzanie odbywa się za pomocą środków automatycznych

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych przez Olimp Tour Ltd w następujących okolicznościach:

 • Gdzie przetwarzanie jest przeznaczone do marketingu bezpośredniego. Pamiętaj, że możesz zrezygnować z komunikacji e-mailowej w dowolnym momencie, korzystając z funkcji wypisania się z powiadomień wiadomości e-mail
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celach naukowych/historycznych badań i statystyk

Regulator

Jeśli uważasz, że Olimp Tour Ltd nie podtrzymał twoich praw, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że nie przetwarzamy twoich danych zgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO). Ich dane podane są poniżej:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane, Wilmslow Cheshire, SK9 5AF, UK

Telefon: 0303 123 1113

Strona: www.ico.org.uk

Kontakt z naszym biurem:

Olimp Tour Ltd

26B Wimborne Road, N16 6HL

Telefon: 0203 695 0983

Email: olimp@kolonie.co.uk

Strona: kolonie.co.uk

+447928766153

Godziny otwarcia

Pn-Pt: 10:00 – 20:00

Sob: 11:00 – 18:00

Rachunek konta bankowego

HSBC Bank
Sort Code: 40-40-14
Account Number: 8366 4597

Rachunek konta do przelewów
międzynarodowych

HSBC Bank
IBAN: GB82HBUK40401483664597
BIC: HBUKGB4B

logopts
12444
Chcesz otrzymywać informację o najnowszej ofercie

Zapisz się do newslettera

Obserwuj nas na:

© 2012 - 2024 | Summer & winter camps | Olimp Tour Ltd Registered in England - Companies House nr. 09197511