Czy każdy może organizować kolonie i obozy dla dzieci?

Odpowiedź jest prosta. W świetle prawa nie każdy może organizować kolonie i obozy.

Choć osób fizycznych / szkół i placówek chcących organizować przybywa, część z nich nie działa zgodnie z prawem, co za tym idzie, nie może zagwarantować nam i naszym dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa.

Zawsze pytajmy firmę na jakiej podstawie prawnej organizuje wyjazdy dla dzieci, gdyż – kolonie i obozy to impreza turystyczna (package holiday) – czyli, co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną (np. transport + zakwaterowanie), jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu, organizator musi posiadać wszelkie pozwolenia (European Package Travel Regulation) oraz zabezpieczenia turystyczne (np. w przypadku repatriacji).

Dzięki członkostwu w Travel Trust Association, Biuro Olimp Tour Ltd (nr. Q3013) daje Państwu 100% zabezpieczenia turystycznego i finansowego na wypadek niewypłacalności. Każdy z członków organizacji Travel Trust Association zobowiązany jest do przyjmowania wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy oraz do wystawienia Certyfikatu Gwarancji Ubezpieczeniowej (Stand Alone Safe Seat Plan) na rzecz klienta.

Każdy ma prawo zapytać o niezbędne dokumenty pozwalające organizować wypoczynek dla dzieci z Wielkiej Brytanii / Irlandii.