Rezerwacja / Jantar / Samolot lub Autokar

Obóz w Polsce / Jantar

  1. Prosimy o podanie danych niezbędnych do złożenia rezerwacji.
  2. Aby rezerwacja Twojego dziecka była ważna należy w przeciągu 24h wpłacić zaliczkę w wysokości £100. Pozostałą kwotę prosimy uregulować do 15 maja 2018 r.
  3. Numer konta do wpłaty zaliczki oraz dalsze instrukcje dotyczące procesu rezerwacji, prześlemy na podany adres e-mail.

Formularz rezerwacji